RoHS

Wiring and Cable Assembly

Al uw vertin en soldeerwerk kunnen wij loodvrij aanbieden.

Tin koper

Tin zilver

Tevens hebben wij voor 95% van de bedradingen en componenten al volgens de RoHS

Rohs2

Wat betekent RoHS ?

De afkorting komt uit het Engels en staat voor 'Restriction of the use of certain Hazardous Substances’ (Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen).
Deze Europese wet beperkt de toepassing van zes stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (EEE) die op of na 1 juli 2006 "op de markt" zijn c.q. komen.De beperkte stoffen zijn:

  • Lood
  • Kwik
  • Cadmium
  • Hexavalent chroom
  • Polybroomdifenylethers

Met RoHS2 naar de volgende stap in 2014.

Sinds 1 juli 2006 is de RoHS (Restriction of Hazardous Substances) wetgeving binnen de EU van kracht. Deze wetgeving (richtlijn 2002/95/EG) is gericht op het terugdringen van zes gevaarlijke stoffen, te weten:

·         Lood (Pb),

·         Kwik (Hg),

·         Cadmium (Cd),

·         Zeswaardig chroom (Cr[VI]),

·         Polygebromeerde bifenyl (PBB) en

·         Polygebromeerde difenylether (PBDE).

Met ingang van 2 januari 2013 is er een nieuwe RoHS richtlijn (2011/65/EG) van kracht geworden die beter bekend is als “RoHS2” of ook wel “recast” genoemd. Belangrijkste veranderingen zijn dat RoHS nu onderdeel is van de CE markering en dat voor de vrijgestelde productgroepen nu ook data bekend zijn waarop deze RoHS compliant moeten zijn.

Met betrekking tot de gevaarlijke stoffen en de toegestane gewichtspercentages van het homogene materiaal is nu nog niets veranderd (allen 0,1% behalve voor Cadmium geldt 0,01%). 

Data waarop Elektrische en Elektronische Apparaten (EEA) RoHS2 compliant moeten zijn:

02-01-13 Producten die onder de oude wetgeving RoHS compliant moesten zijn

22-07-14 Medische hulpmiddelen, meet- en regelapparatuur

22-07-16 Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

22-07-17 Industriële meet- en regelapparatuur

22-07-19 Alle overige EEA

Dit betekent dat met ingang van bovengenoemde data er geen producten meer mogen worden vermarkt in de Europese Unie die niet RoHS compliant zijn! Wilt u weten wat voor impact de nieuwe regelgeving mogelijk heeft op uw product(en) en de bijbehorende technische dossier(s) dan zijn wij graag bereid u hiermee van dienst te zijn.

Heeft u vragen?
Wij helpen u graag de juiste oplossingen aan te dragen voor bedradingen en bekabeling van uw machine of apparaat.
Wij assembleren bedradingen, bekabelen draadbomen en kabelbomen naar uw wens.

Wij zijn een bedrijf met personeel dat een jarenlange ervaring heeft in het ontwikkelen, engineering en productierijp
maken van specifieke bedradingen voor de industriƫle elektronica sector.